[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

กลุ่มนโยบายและแผน 15 / ก.ค. / 2559
สะเต็มศึกษา
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนโยบายและแผน 15 / ก.ค. / 2559
โรงเรียนประชารัฐ
ข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย 19 / ก.พ. / 2558
การเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติสู่ห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย
การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติสู่ห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 / ก.พ. / 2558
วิธีปฏิบัติการที่ดี
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะิธ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 10 / ก.พ. / 2558
นักเรียนเก่งดีนครศรีฯ เขต 3
เป็นโครงการที่ผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้ความสนใจมาเป็นระยเวลา 6 ปี รับสมัครสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
กลุ่มนโยบายและแผน 9 / ก.พ. / 2558
การศึกษาการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
การศึกษาการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาเป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 10 / ม.ค. / 2558
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.
สาระการเรียนรู้ดาวเทียมไกลกังวลเพื่อการศึกษา 9 / ม.ค. / 2558
การสอนเสริมสำหรับนักเรียนเพื่อการสอบ O-NET
การสอนเสริมสำหรับนักเรียนเพื่อการสอบ O-NET ทาง DLTV ช่อง 14 วันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 1 ชั่วโมง เวลา 14.30 -15.30 น. ระหว่างวันที่ 10-30 มกราคม 2558 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
สาระการเรียนรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์ 8 / ม.ค. / 2558
พรบ.คอมพิวเตอร์2550
พรบ.คอมพิวเตอร์ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
สาระการเรียนรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์ 7 / ม.ค. / 2558
ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)
ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันและทำงานร่วมกันของคอมพิวเตอร์ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช tel.075-362701
webmaster:kasorn petnoon