[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เรื่อง : การจัดการความรู้ KM


TOP HIT
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

- การจัดการความรู้ KM [ 458 ]

 การจัดการความรู้ KM

network.moph.go.th/km_ict/

| เข้าชม : 457 |
ผู้เขียน : kasorn petnoon
หน่วยงาน : ศูนย์ ITEC
เสาร์ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช tel.075-362701
webmaster:kasorn petnoon