[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย
เรื่อง : การเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติสู่ห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย


 การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติสู่ห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย

หลักสูตร / แนวคิด/สู่แนวทางการปฏิบัติ      

 

          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language approach) สู่ห้องเรียนเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านขอนหาด เป็นการจัดกิจกรรมทางภาษาให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ การสื่อสาร และการคิด โดยไม่พยายามแยกภาษาออกเป็นส่วนย่อยๆ แต่เป็นการมองภาษาโดยรวม สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์จริงมาช่วย ทำให้ภาษานั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการพูด การอ่าน การฟัง และการเขียน ถ้าเป็นสิ่งที่มีความหมายมีประโยชน์หรือเด็กปฐมวัยสนใจและต้องการ จะเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับการเรียนภาษา ดังนั้นความสำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติจึงมีความสำคัญต่อเด็กปฐมวัยดังนี้  

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 440 |
ผู้เขียน : kasorn petnoon
หน่วยงาน : ศูนย์ ITEC
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช tel.075-362701
webmaster:kasorn petnoon