[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง : วิธีปฏิบัติการที่ดี


TOP HIT
กลุ่มบริหารงานบุคคล

- วิธีปฏิบัติการที่ดี [ 362 ]

  วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  เป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนด ประกอบด้วย  ๓ ด้าน  คือ

              ด้านที่    ด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ

              ด้านที่    ด้านความรู้ความสามารถ

              ด้านที่   ด้านผลการปฏิบัติงาน

รายละเอีดยเอกสารดังแนบ

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 361 |
ผู้เขียน : kasorn petnoon
หน่วยงาน : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นศ.3
พุธ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช tel.075-362701
webmaster:kasorn petnoon