[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
เรื่อง : นักเรียนเก่งดีนครศรีฯ เขต 3


TOP HIT
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

- นักเรียนเก่งดีนครศรีฯ เขต 3 [ 721 ]

 โครงการเก่งดีนครศรี ฯ เขต 3 เป็นโครงการที่ดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน นับเป็นเวลา 6 ปี  ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากผู้บริหารสถานศึกษา  ครู นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี  โดยปริมาณจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นทุกปี  เพราะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เก่งและดี และมีรางวัลรองรับทั้งทุนการศึกษาและเกียรติบัตรรับรองความสามารถจากเขตพื้นที่การศึกษา 

          ส่วนหนึ่งเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสวงหาศักยภาพของตนเองในความสามารถทางด้านวิชาในแต่ละกลุ่มสาระหลัก 5  สาระ คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ  และเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ   O-NET , NT

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ถือว่าเป็นโครงการที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนอีกโครงการหนึ่ง

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 720 |
ผู้เขียน : นายฉลอง จันทร์ขาว
หน่วยงาน : กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
อังคาร ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 19:44:16
โครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาของ สพป.นศ.เขต3
อย่างดียิ่งค่ะ
โดย : นฤมล ยอดศรี    ไอพี : 49.230.98.111

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช tel.075-362701
webmaster:kasorn petnoon