[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

กลุ่มนโยบายและแผน 15 / ก.ค. / 2559
สะเต็มศึกษา
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนโยบายและแผน 15 / ก.ค. / 2559
โรงเรียนประชารัฐ
ข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนโยบายและแผน 9 / ก.พ. / 2558
การศึกษาการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
การศึกษาการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาเป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช tel.075-362701
webmaster:kasorn petnoon