[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

  

กลุ่ม / แผนก : CKO
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อเล่น
ตำแหน่ง
Email
tel
นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ บุญเรือง รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช 075362701
นายบำรอง มีสุวรรณ์ บำรอง รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช 075362701
นายประเสริฐ คงช่วย ประเสริฐ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช 075362701
นายสมเกียรติ ฉิมแก้ว สมเกียรติ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช 075362701
นายจรินทร์ วงษ์ศรีปาน จรินทร์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช 075362701
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช tel.075-362701
webmaster:kasorn petnoon