[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

  
ชื่อ - นามสกุล :
นายประเสริฐ คงช่วย
ชื่อเล่น :
ประเสริฐ
ตำแหน่ง :
รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช
หน้าที่ :
รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช
ที่อยู่ :
สพป.นครศรีธรรมราช 3 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Telephone :
075362701
Email :
nst3@obec.go.th
กลุ่ม / แผนก :
CKO

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช tel.075-362701
webmaster:kasorn petnoon