[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

  
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเกษร เพ็ชรหนูน
ชื่อเล่น :
sorn
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หน้าที่ :
admin
ที่อยู่ :
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
Telephone :
075362707
Email :
nakhonsi3@gmail.com
กลุ่ม / แผนก :
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช tel.075-362701
webmaster:kasorn petnoon