[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

  
ชื่อ - นามสกุล :
นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
ชื่อเล่น :
ยงศักดิ์
ตำแหน่ง :
ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
หน้าที่ :
ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่อยู่ :
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Telephone :
075362701
Email :
nst3@gamil.com
กลุ่ม / แผนก :
CEO

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช tel.075-362701
webmaster:kasorn petnoon