[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
      ข้อมูลพื้นฐาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

 ข้อมูลพื้นฐาน ณ 10 มิถนายน 2557  ของ สพป.นครศรีธรรมราช ่เขต 3  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการตามบริบท

Data Nst3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช tel.075-362701
webmaster:kasorn petnoon