[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

  
  

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สพฐ.ติดตามการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยนายวันชัย พงษา ประธาน พร้อมด้วย นางสาวธนัญญา แสงทอง และ นายฉัตรชัย หวังมีจงมี โดยมีนายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ
ขนาดของรูป 505 KB
width 267 : height 200
การประชุมหัวหน้าสนามสอบ O-Net เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ เป็นประธาน ในการประชุม หัวหน้าสนามสอบ ผู้สังเกตการสอบ และหัวหน้า ผู้อำนวยความสะดวก เพื่อนำรายละเอียด ไปประชุมชี้แจงกรรมการระดับสนาม ของแต่ละสนามสอบในวันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐น.
ขนาดของรูป 940 KB
width 280 : height 187
พิธีมอบสารานุกรมไทย เล่มที่ ๓๗ และ ๓๘ สโมสรไลออนส์นครศรีธรรมราช นำสารานุกรมไทยเล่มที่ ๓๗ และ ๓๘ มอบให้โรงเรียนในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ จำนวน ๑๑๘ โรงเรียน โดยมี นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ เป็นประธานในพิธีมอบ สารานุกรมไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
ขนาดของรูป 991 KB
width 280 : height 187
ประเมินตนเองในโรงเรียนในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ขนาดของรูป 43 KB
width 711 : height 400
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นำคณะข้าราชการ ขอพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัคจังหวัด เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขนาดของรูป 83 KB
width 980 : height 551
การประชุมเชิงปกิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูกลุ่มสาระภาษาไทย วันที่ 27 พย. 2557 ณ ห้องประชุม สพป.สงขลา เขต 2
ขนาดของรูป 75 KB
width 960 : height 720

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช tel.075-362701
webmaster:kasorn petnoon